Effect of intracoronary tirofiban in patients undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome

Tong-Guo Wu, Qiang Zhao, Wei-Guang Huang, Jian-Rui Wei, Si-Wei Chen, Jin Zhao, Li-ping Huang Huang, Lexin Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)
25 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effect of intracoronary tirofiban in patients undergoing percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences