Extract of ginkgo biloba promotes the expression of VEGF Following Subarachnoid Hemorrhage in Rats

Bao-Liang Sun, Dong-mei Hu, Hui Yuan, Wen-Jin Ye, Xin-cheng Wang, Zuo-li Xia Xia, Su-ming Zhang Zhang, Lexin Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Extract of ginkgo biloba promotes the expression of VEGF Following Subarachnoid Hemorrhage in Rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences