Kirjoitetun opetussuunnitelman ilmiasun ja piiloasun jaljilla [The open and the hidden forms of written curriculum]

Research output: Book chapter/Published conference paperChapter

Original languageEnglish
Title of host publicationOpettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat. Juhlakirja. Raimo Rajala 60 vuotta. [Teacher development, well-being and strategies of learning. Professor Raimo Rajala 60-year jubilee book]
Place of PublicationRovaniemi, Finland
PublisherLapin yliopistokustannus
ISBN (Print)9789524842815
Publication statusPublished - 2009

Cite this